Služby

Prehliadky


Dentálna hygiena

Kyslíková podpora pacienta

Interná medicína


Chirurgia

Konzultácie


Hospitalizácia 24 H

Pohotovosť