Cenník základných úkonov

POHOTOVOSTNÝ PRÍPLATOK                   40€

Vakcinácia- infekčné ochorenia

Nobivac, Eurican, Canigen, Versiguard

25€

Vakcinácia- Infekčné ochorenia+ besnota

Nobivac, Rabisin, Versiguard, Rabigen

30€

Vakcinácia- len Besnota


23€

Vakcinácia mačka- infekčné ochorenia

Versifel, Feligen/ Purevax

23/ 27€

Vakcinácia mačka- infekčné ochrenia+ besnota 

Versifel, feligen+R / Purevax+ R

24/37€

Vakcinácia kotercový kašel

Nobivac KC, Pneumodog

30€

Vystavenie PetPasu

 (v cene zahrnutá registrácia v CRSZ)

18€

Čipovanie

(V cene zahrnutá aplikácia aj registrácia do CRSZ)

26€

USG vyšetrenie                                            40€

Viac informácii na 0951 506 104, mailom na: evetklinika@gmail.com

Sterilizácia fenka

Podľa váhy 

170-280€

Kastrácia psa

Podľa váhy

130-200€

Sterilizácia mačka


70€

Kastrácia kocúr


50€

Zubný kameň pes

Podľa váhy(trhanie zubov nie zahrnuté je v cene úkonu)

80-140€

Zubný kameň mačka

70€

Vyšetrenie krvi pes/mačka

V závislosti od počtu parametrov

od 180€

Vyšetrenie hladiny progesteronu u fenky

35€

RTG vyšetrenie

V cene 1 snímok, každý ďalší + 5 eur

30€

Hospitalizácia 24h                                        20€

Konzultácia                                         8€